• img04

  SURJO SAMANTA

  ECE PRESIDENT
 • img06

  ARIJIT CHATERJEE

  CSE
 • img02

  SHRAMANA PATRA

  IT
 • img03

  ANNYESHA SARKAR

  CHEMICAL
 • img01

  SATADAL MAJUMDAR

  ELECTRICAL
 • img05

  PRIYAM SAIKIA

  CIVIL
 • img05

  PAVITRA SINGH

  BIO-TECHNOLOGY
 • img05

  DIPANKAR SWARGIARY

  CHEMICAL